Hvad er et gyldigt Coronapas?

Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende:

  1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
  2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.
  • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
  • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  • Der må alene tillades adgang til besøgende og lignende, der kan forevise et gyldigt coronapas.
  • Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, vil der ske bortvisning.

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 

  1. Børn under 15 år.
  2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
  3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

Som dokumentation for at pkt. 1 er opfyldt, kan et sundhedskort eller andet offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår, fremvises. En vurdering af, om undtagelse efter pkt. 2-3 er relevant, kan bl.a. ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.

Det er således Vendsyssel FF, der vurdere en tilskuers troværdighed ved undtagelse for krav om coronapas.