Skaga FM


“Skaga FM har været medlem af Vendsyssel FF’s Business netværk lige siden etablering af netværket i 2010. Vi har gennem netværket styrket vores synlighed i lokalområdet. Samtidig har Vendsyssel FF’s netværk været med med til at ”åbne døre” ind til kunder hvor medlemmer af netværket har anbefalet Skaga FM i deres netværk. Vi sidder med i netværk 1, som består af ca. 25 engagerede forretningsfolk som hjælper hinanden med at skabe forretning. Vi har en rigtig dygtig og engageret facilitator i netværket og på en del af møderne er der arrangeret forskellige temaer hvor vi nogle gange har besøg af en person som kommer med faglige input, ligesom vi på nogle møder er på virksomhedsbesøg hos en virksomhed i området. På den måde bidrager netværket også til relevante faglige input udover at vi laver forretning med hinandens netværk.”

Lars Horne 

Saglschef Skaga FM

Klik på billedet for at besøge Skaga FM