Oplysningssedler
 
Der bliver spurgt ind til oplysningssedlen der skal afleveres ved indgangen D.
For at kunne opsporer alle besøgene, i tilfælde af smitte, skal vi have oplysningerne til sundhedsstyrelsen.
Det er nok i tager et A4 papir og skriver jeres navn, mailadresse og telefonnummer herpå og giver det ved indgangen.
 
Men husk at udfylde sedlen hjemmefra, så vi undgår kødannelse.
Tak
 
Det med småt:
Hjemmel til behandling af persondata
Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra i), fx forebyggelse af spredning af COVID-19 blandt tilskuere i Herre-DM og Herre-LP og sikringen af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder på tribunerne.
Kategorier af persondata
Divisionsforeningen behandler følgende oplysninger:
Billetkøbers navn, e-mail, telefonnr., adresse, billetnr., allokerede pladser på stadion, antal købte billetter, samt de tilsvarende oplysninger på billetkøbers eventuelle gæster.
Disse udgør almindelige personoplysninger.
Indsigtsret, ret til berigtigelse og klageadgang
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger Divisionsforeningen har registreret om dig, få berigtiget eller opdateret dine oplysninger samt klage over Divisionsforeningens behandling af dine oplysninger ved at kontakte Divisionsforeningens databeskyttelsesrådgiver.