Regler for tilskuere på Nord Energi Arena 

Gyldigt Coronapas er en betingelse for adgang:

Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende:

 1. At 14 dage efter først vaccinationsstik, opnår man gyldig coronapas, som løber indtil 42 dage efter første stik.
 2. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
 3. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
 4. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.
 • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
 • Der må alene tillades adgang til besøgende og lignende, der kan forevise et gyldigt coronapas.
 • Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 

 1. Børn under 15 år.
 2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
 3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

Som dokumentation for at pkt. 1 er opfyldt, kan et sundhedskort eller andet offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår, fremvises. En vurdering af, om undtagelse efter pkt. 2-3 er relevant, kan bl.a. ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.

Det er således Vendsyssel FF, der vurdere en tilskuers troværdighed ved undtagelse for krav om coronapas.

Kontaktoplysninger – krav om registrering, opbevaring og brug:

Arrangørerne skal sikre kontaktinformation på tilskueren med navn, mailadresse, telefonnr. samt pladsnummer i sektion.

Hjemmel til behandling af persondata

Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra i), fx forebyggelse af spredning af COVID-19 blandt tilskuere i Herre-DM og Herre-LP og sikringen af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder på tribunerne.

Kategorier af persondata

Billetkøbers navn, e-mail, telefonnr., adresse, billetnr., allokerede pladser på stadion, antal købte billetter, samt de tilsvarende oplysninger på billetkøbers eventuelle gæster. Disse udgør almindelige personoplysninger.

Indsigtsret, ret til berigtigelse og klageadgang

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger Divisionsforeningen har registreret om dig, få berigtiget eller opdateret dine oplysninger samt klage over Divisionsforeningens behandling af dine oplysninger ved at kontakte Divisionsforeningens databeskyttelsesrådgiver.

Anvendelse af mundbind på stadionmatriklen undtagen når man sidder ned:

Der er krav om brug af mundbind fra ankomst til stadionmatriklen til den forlades igen. Undtaget er når man sidder ned på sin faste plads. Dvs. al trafik, ophold m.v. både ude- og indendørs.

Publikum skal være siddende under hele kampen:

Det er ikke tilladt at stå op under kampen. Man skal blive på den tildelte plads.

Passende afstand før, under og efter kamp:

Husk at holde afstand til andre og bliv på din tildelte plads.

Skulle der være spørgsmål så skriv eller ring til:

Camilla Jørgensen

Stadion ansvarlig

Tlf: 26738888

[email protected]